Header
Header

OC Członków Zarządu

Ten produkt skierowany jest do członków zarządów ,członków rad nadzorczych prokurentów spółek kapitałowych,przy czym to ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę na rzecz członków jej władz.Tym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna obecnych i przyszłych członków władz spółki kapitałowej za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.Suma gwarancyjna pokrywa :

-koszty wynagrodzenia rzeczoznawców ,powołanych za zgodą w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.

-zwraca uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia niezbędne koszty ,mające na celu zapobiegnięcie powiększenie szkody.

-pokrywa niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, nasi doradcy przygotują dla państwa korzystną ofertę z której powinniście być państwo zadowoleni.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48. 790-809-130
lub z wybranym oddziałem zakładka "kontakt"